Ρυθμίσεις Υποχρεώσεων

Ρυθμίσεις Υποχρεώσεων

Παρακολουθώντας σε βάθος τη νομοθεσία σχετικά με τις ρυθμίσεις χρεών, στο λογιστικό γραφείο Τερζιάδης & Συνεργάτες, προτείνουμε τις πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για εσάς, προκειμένου να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις
  • Ηλεκτρονική υποβολή ασφαλιστικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις
   • Εκπροσώπησή σας στη Δημόσια Αρχή, για την επίτευξη της δυνατότερης λύσης για λογαριασμό των οφειλών σας, καθώς και διαχείριση λοιπών υποχρεώσεών σας
    • Εκτύπωση σημειωμάτων πληρωμής για την καταβολή των δόσεων σε τράπεζες και Δημόσια Αρχή
     • Έκδοση ταυτότητας οφειλής για τα Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων σας
      • Υποβολή και αποδοχή μισθωτηρίων συμβολαίων με την ιδιότητα μισθωτή ή εκμισθωτή
       Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό γραφείο μας

       Στο πλήθος των υποχρεώσεων του φορολογουμένου προς τη δημόσια αρχή, το λογιστικό γραφείο μας μπορεί να παρέχει κάθε πληροφορία και έντυπο προκειμένου εσείς με συνέπεια να ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας.

       Έχετε κάποια απορία ?
       Call us
       Send an email
       Let us call you back