Λοιπές Υπηρεσίες

Λοιπές Υπηρεσίες

Με απόλυτη εχεμύθεια, σεβόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα, το λογιστικό γραφείο Τερζιάδης & Συνεργάτες σε συνεργασία μαζί σας, παρέχει υπηρεσίες εξατομικευμένου χαρακτήρα προκειμένου να σας απαλλάξει από τυχούσα δυσάρεστη κατάσταση.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Σύνταξη και υποβολή εντύπου κοινωνικού χαρακτήρα
  • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών ΔΟΥ και ΕΦΚΑ
   • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
    Γιατί να επιλέξετε το λογιστικό γραφείο μας

    Στο πλήθος των υποχρεώσεων του φορολογουμένου προς τη δημόσια αρχή, το λογιστικό γραφείο μας μπορεί να παρέχει κάθε πληροφορία και έντυπο προκειμένου εσείς με συνέπεια να ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας.

    Έχετε κάποια απορία ?
    Call us
    Send an email
    Let us call you back