Κάτοικοι Εξωτερικού

Κάτοικοι Εξωτερικού

Σύμφωνα με έρευνες, περισσότεροι από 5.000.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής, ζουν στο εξωτερικό με ποσοστό μετανάστευσης σε αυξανόμενο ρυθμό λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η πλειοψηφία των κατοίκων του εξωτερικού διατηρεί ακόμη φορολογικές σχέσεις με την Ελλάδα, καθιστώντας τους άμεσα υπόχρεους για τη διεκπεραίωση των φορολογικών διαδικασιών τους με το δημόσιο.

Στο λογιστικό γραφείο Τερζιάδης & Συνεργάτες γνωρίζουμε τη δυσκολία εκπλήρωσης των φορολογικών σας υποχρεώσεων με φυσική παρουσία στην Ελλάδα. Για αυτόν το λόγο, μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε και να εκτελέσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που σας αφορούν, αλληλοεπιδρώντας με εσάς μέσω του διαδικτύου.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Διαχείριση της διαδικασίας, έλεγχος και υποβολή των δικαιολογητικών για τη μεταγραφή του ημεδαπού προσώπου στη φορολογική χώρα που ενδιαφέρεται
  • Εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων στην ημεδαπή (Ε1), των ατόμων που κατέχουν δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα πράγματα και υποχρεούνται στη δήλωση εισοδήματος
   • Σύνταξη δηλώσεων Ε2 και Ε9 για δικαιώματα επί των εμπράγματων δικαιωμάτων
    • Διαχείριση της διαδικασίας, έλεγχος και υποβολή των δικαιολογητικών για την υπαγωγή τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την επικύρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
     • Ορισμός Αντικλήτου – φορολογικού εκπροσώπου
      • Ετήσια τεκμηρίωση, ανανέωση ιδιότητας φορολογικού κατοίκου εξωτερικού
       • Φορολογική δήλωση online - Δήλωση Εισοδήματος
        • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
         • Διευθέτηση των προβλημάτων εισοδήματος ομογενών
          Γιατί να επιλέξετε τη λογιστικό γραφείο μας

          Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές, μπορούμε να αναλάβουμε τα φορολογικά θέματα σας ως Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού. Η διαδικτυακή επικοινωνία με εμάς για την ολοκλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων είναι εφάμιλλη με τη φυσική παρουσία σας στο χώρο μας. Συνεπώς, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων απαλλάσσοντάς σας από ανεπιθύμητες ενέργειες.

          Έχετε κάποια απορία ?
          Call us
          Send an email
          Let us call you back