Ίδρυση Επιχειρήσεων

Ίδρυση Επιχειρήσεων

Η πολυπλοκότητα της ίδρυσης μιας νέας εταιρείας και το ρίσκο που εμπεριέχει, ώστε να είναι βιώσιμη, στέκονται εμπόδιο ακόμα και στην ανάπτυξη των πιο υποσχόμενων ιδεών. Τα ερωτήματα που δημιουργούνται όπως «Ποιό το ύψος του κεφαλαίου που θα χρειαστώ;», «Θα χρειαστώ χρηματοδότηση;», «Σε ποια αγορά θα απευθύνομαι;», «Ποιά είναι η κατάλληλη εταιρική μορφή;», «Τι ρίσκα υπάρχουν για την επίτευξη του στόχου;» αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Η λογιστική εταιρεία Τερζιάδης & Συνεργάτες στέκεται διαρκώς δίπλα σας στην απόφασή σας να προβείτε στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα. Η εμπειρία, η ικανότητα και η εχεμύθεια των στελεχών της εταιρείας μας συμβάλουν, ώστε να εδραιωθεί απόλυτη εμπιστοσύνη και να προταθούν λύσεις σε οτιδήποτε σας προβληματίζει σε αυτό το ξεκίνημα.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Ίδρυση Εταιρείας
 • Επιλογή εταιρικής μορφής.
 • Σύνταξη καταστατικού.
 • Προετοιμασία των κατάλληλων δικαιολογητικών με τους έμπιστους συνεργάτες μας και υποβολή αυτών.
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ, Περιφέρειες κτλ.
 • Έκδοση Επαγγελματικού Τραπεζικού λογαριασμού.
 • Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
 • Έκδοση σφραγίδας της εταιρείας.
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.
 • Υπηρεσίες εκπροσώπησης και απογραφής σας ως εργοδότη στον Ασφαλιστικό οργανισμό (ΕΦΚΑ).
 • Λογιστική – Φοροτεχνική Υποστήριξη.
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.
 • Ίδρυση Αλλοδαπών-Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα
 • Επιλογή εταιρικής μορφής.
 • Σύνταξη καταστατικού.
 • Προετοιμασία των κατάλληλων δικαιολογητικών με τους έμπειρους συνεργάτες μας και υποβολή αυτών.
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της εταιρείας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ.
 • Έκδοση ΑΦΜ Αλλοδαπών επιχειρήσεων.
 • Έκδοση εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα.
 • Διοικητική υποστήριξη και πιστοποίηση για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
 • Έκδοση σφραγίδας της εταιρείας.
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.
 • Υπηρεσίες εκπροσώπησης και απογραφής σας ως εργοδότη στον ασφαλιστικό οργανισμό (ΕΦΚΑ).
 • Λογιστική – Φοροτεχνική Υποστήριξη.
 • Reporting προς τη Μητρική.
 • Μεταφράσεις / Διερμηνεία.
 • Start-up
 • Καθοδήγηση στη χάραξη του Στρατηγικού Πλάνου της εταιρίας σας.
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη βάσει του κλάδου στον οποίο θέλετε να δραστηριοποιηθείτε.
 • Αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της δραστηριότητας που επιλέξατε και ανάλυση των δυνατών και αδύναμων σημείων που προκύπτουν από την προβλεπόμενη εσωτερική σας οργάνωση (PEST, S.W.O.T. Analysis).
 • Δημιουργία αναλυτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών σύμφωνα με το οριστικοποιημένο Στρατηγικό και Μάρκετινγκ Πλάνο.
 • Ανεύρεση κατάλληλης έδρας λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των δυνητικών πελατών, τον προϋπολογισμό της εταιρείας και την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής.
 • Αξιολόγηση του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης και των λειτουργικών εξόδων που εμπεριέχει.
 • Υπηρεσίες οργάνωσης του εταιρικού σας χώρου. Καταγραφή του εξοπλισμού και πρόταση της κατάλληλης μηχανοργάνωσης, επιπλοδομής και του απαιτούμενου λογισμικού.
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υποστήριξη επιλογής ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς όπως η δημοσίευση αγγελιών, η συλλογή και αξιολόγηση βιογραφικών και η αξιολόγηση υποψηφίων, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του ποσοστού εναλλαγής προσωπικού.
 • Στελέχωση μόνιμων θέσεων εργασίας για όλες τις βαθμίδες και όλες τις ειδικότητες.
 • Εύρεση, πρόσληψη και διαχείριση εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης.
 • Στελέχωση υψηλόβαθμων θέσεων εργασίας που απαιτούν πολύ ειδικές γνώσεις και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αναγνωριστούν συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, να εντοπιστεί αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον εκπαίδευση και να προταθούν λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού.
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
 • Νομική υποστήριξη στη σύνταξη εταιρικής σύμβασης, διαφυλάσσοντας τα επιχειρηματικά σας δικαιώματα.
 • Γραμματειακή Υποστήριξη.
 • Δυνατότητα ορισμού της έδρας μας, ως φορολογική έδρα της επιχείρησής σας.
 • Σύνταξη καταστάσεων προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
 • Έλεγχος αποτελεσμάτων και προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις.
Γιατί να επιλέξετε τη λογιστική εταιρεία μας

Με ποσοστό αποτυχίας 8 στις 10 επιχειρήσεις των πρώτων χρόνωντης λειτουργίας τους, η σύσταση μιας επιχείρησης εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο. Ωστόσο, με καλό σχεδιασμό, σωστή προετοιμασία και κατάλληλους συνεργάτες ελαχιστοποιείται αυτό το ρίσκο. Με στόχο λοιπόν να διαψεύσουμε αυτήν τη στατιστική, σας στηρίζουμε έμπρακτα σε αυτό το νέο σας βήμα και εγγυόμαστε την αμέριστη υποστήριξή μας, ώστε να καταλήξει η επιχειρηματική σας ιδέα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Έχετε κάποια απορία ?
Call us
Send an email
Let us call you back