Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος

Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και με την εμπειρογνωσία του προσωπικού μας, στο λογιστικό γραφείο Τερζιάδης & Συνεργάτες, είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε με επιτυχία τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι σε κάθε τμήμα της επιχείρησής σας και να διατηρηθούν ενημερωμένα τα εταιρικά σας αρχεία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ενδεικτικά, προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Εσωτερικό Λογιστήριο
 • Εγκατάσταση, Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί φορολογικών θεμάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών
 • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογιστηρίου σας
 • Διαδικασίες ενημέρωσης και επιμόρφωσης στελεχών
 • Έλεγχος και παροχή συμβουλών για τη δομή και οργάνωση των εταιρικών σας τμημάτων
  • Προετοιμασία των εταιρικών αρχείων, για ανταπόκρισή τους σε πιθανό μελλοντικό έλεγχο
   • Στοχευμένος και επιλεκτικός έλεγχος στα εταιρικά τμήματα, προς διαπίστωση της γνώσης και ετοιμότητας των εργαζομένων
    • Υλοποίηση μοντέλων ελεγκτικού χαρακτήρα, για εξακρίβωση της συμφωνίας των εταιρικών αρχείων, με αντίστοιχα αρχεία των εταιρειών που συναλλάσσεστε σε ΕΕ ή και σε χώρες εκτός ΕΕ
     • Σχεδιασμός και εκπόνηση εκτυπωτικών αναφορών επιχειρηματικής ευφυίας, ώστε να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η κερδοφορία της επιχείρησης, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρείας
      • Κωδικοποίηση και οργάνωση αποθήκης, χωροταξικά (logistics) και σε επίπεδο εμπορεύσιμων ειδών
       • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους
        • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
         Γιατί να επιλέξετε τη λογιστικό γραφείο μας

         Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν διαδικασίες που όχι μόνο καταγράφουν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες στο αντίστοιχο εταιρικό τμήμα, αλλά αποτελούν και ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επιχειρηματικής ευφυίας, ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης.

         Έχετε κάποια απορία ?
         Call us
         Send an email
         Let us call you back