ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Επιχειρήσεις

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Σας εγγυόμαστε την άψογη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας, ενώ παράλληλα σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στους νόμους, προλαμβάνοντας την άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος.

Περισσότερα...
Επενδύσεις

Έχοντας συνεργαστεί από κοινού με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, έχουμε αναπτύξει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, να αξιολογούμε τη δυναμική και τη σταθερότητα της κρινόμενης επένδυσης, εφαρμόζοντας στατιστικά μοντέλα αναπτυξιακού χαρακτήρα και απόδοσης.

Περισσότερα...
Εσωτερικός Έλεγχος

Εφαρμόζοντας με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρότυπα και τις ελεγκτικές μεθόδους προλαμβάνουμε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του επιχειρησιακού μοντέλου διαχείρισης, προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις για την ομαλή πορεία της επιχείρησης.

Περισσότερα...
Φοροτεχνική Επίβλεψη

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύνομο φορολογικό σύστημα, τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την άριστη παρακολούθηση των υποχρεώσεών σας, έναντι της Δημόσιας Αρχής, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Περισσότερα...
Ίδρυση Επιχειρήσεων

Γνωρίζοντας τις απαιτούμενες διαδικασίες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρικής μορφής, σας παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και σας καθοδηγούμε με ασφαλή τρόπο, προς το επιχειρησιακό μοντέλο που θα επιλέξετε ως επαγγελματίας.

Περισσότερα...
Λογιστική Τήρηση

Με την απαραίτητη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής νομοθεσίας, σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας.

Περισσότερα...

Ιδιώτες

Φορολογία Εισοδήματος

Με πολύχρονη εμπειρία και τη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού μας σε φορολογικά θέματα, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για εσάς και τους οικείους σας.

Περισσότερα...
Κάτοικοι Εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για τη διαχείριση των φορολογικών σας υποχρεώσεων.

Περισσότερα...
Λοιπές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο εχεμύθειας και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μπορούμε να διαχειριστούμε με εμπιστευτικότητα λεπτές προσωπικές σας υποθέσεις, που αφορούν τις υποχρεώσεις σας προς το δημόσιο τομέα.

Περισσότερα...
Ρυθμίσεις Υποχρεώσεων

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και κατανοώντας πλήρως την οικονομική δυσπραγία του κοινωνικού συνόλου, παρακολουθούμε ανελλιπώς τα νομικά εργαλεία ρυθμίσεων χρέους προκειμένου να σας οδηγήσουμε στις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Περισσότερα...