Πολιτική Απορρήτου

Η Παναγιώτης Τερζιάδης και Συνεργάτες Ε.Ε από εδώ και στο εξής (“εμείς”, “μας”, “Εταιρεία”) διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://terziadis.com. Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση των χρηστών για τις πολιτικές που εφαρμόζουμε αναφορικά με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου μας. Στην εταιρεία μας ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των χρηστών του Ιστοτόπου μας είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Η πολιτικήαπορρήτου που είναι διαθέσιμη σε αυτή στην ιστοσελίδα περιέχει είδη πληροφοριών οι ποιες συλλέγονται από τον ιστότοπο terziadis.com κατά την χρήση του. Η χρήση αυτών των δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με την χρήση του Ιστοτόπου αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολίτικη απορρήτου του παρόντος Ιστοτόπου.

Γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Αιτιολογία επεξεργασίας

Η νομική βάση, για τη διαχείριση και χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από την χρήση του Ιστοτόπου, περιγράφονται στην συγκεκριμένη πολιτική απόρρητου και εφαρμόζεται για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου: καθώς με την χρήση του Ιστοτόπου αποδέχεστε τους όρους χρήσης επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες έχοντας νόμιμο συμφέρον η εταιρεία πρέπει να βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου σε περίπτωση που συνάπτουμε ή έχουμε ήδη σύναψη σύμβαση – συμβόλαιο με εσάς εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε διαφορετικούς τύπους δεδομένων και πληροφοριών μέσα από την χρήση του Ιστότοπου μας για διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη.

Τύποι δεδομένων που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, μπορεί να αιτηθούμε να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες ταυτοποίησης οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν “Προσωπικά δεδομένα”. Τα δεδομένα προσωπικής ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ονοματεπώνυμο Τηλεφωνικός Αριθμός Cookies και δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Η Τερζιάδης ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για τα αρχεία καταγραφής. Αυτά τα δεδομένα αποκτούνται από την είσοδό των χρηστών στον Ιστότοπο μας. Όλες οι εταιρείες που φιλοξενούν ιστότοπους, ακολουθούν αυτή την τακτική, ως μέρος της διαδικασίας συλλογής στατιστικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτή την διαδικασία, περιλαμβάνουν διευθύνσεις δικτυακών πρωτοκόλλων (ipinternetprotocols), δεδομένα χρήσης προγράμματος περιήγησης, πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ημερομηνία και χρονικό στίγμα, ιστοσελίδες αναφοράς και ιστοσελίδα εξόδου και πιθανώς αριθμό κλικ. Όλες αυτές οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά. Ο σκοπός της συλλογής αυτών τον πληροφοριών, είναι η ανάλυση συγκεκριμένων προτύπων, που σχετίζονται με την διαχείριση του Ιστοτόπου, την ιχνηλάτηση των κινήσεων των χρηστών στον Ιστότοπο καθώς επίσης και την συλλογή δημογραφικών δεδομένων. Τα δεδομένα χρήσης που ενδέχεται να συλλεχθούν, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεδομένα: Για την παροχή και την χρήση των υπηρεσιών μας Για την ενημέρωση σας σε περίπτωση αλλαγών στις υπηρεσίες μας Για την διευκόλυνση σας σε συμμετοχή σας σε διαδραστικό περιβάλλον περιήγησης εφόσον μας δώσετε την συγκατάθεση σας Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Για την παροχή αναλύσεων και άλλων πολύτιμων πληροφοριών, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών μας Για την παρακολούθηση και ανάλυση των υπηρεσιών μας Για τον εντοπισμό και την αποτροπή τεχνικών προβλημάτων

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο καθώς και για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απόρρητου. Τα δεδομένα σας και οι πληροφορίες που αποκτώνται θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μας για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο με βάση την συμμόρφωση μας στις νομικές επιταγές, την επίλυση διάφορων και την θωράκιση των πολιτικών μας, Σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεόμενων οι χρήστες των υπηρεσιών μας έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Το δικαίωμα της προσβασιμότητας, ενημέρωσης ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων τo δικαίωμα στην διαγραφή των δεδομένων έπειτα από σχετική αίτηση το δικαίωμα υποβολής ένστασης το δικαίωμα της περιορισμού χρήσης το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων το δικαίωμα στην ανάκληση συναίνεσης

Cookies

Όπως κάθε άλλος Ιστότοπος έτσι και ο παρόν Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την καταγραφή της δραστηριότητας του Ιστοτόπου και την αποθήκευση συγκεκριμένων πληροφοριών. Cookies είναι αρχεία που περιέχουν δεδομένα τα οποία μπορεί να περιέχουν ανώνυμες μοναδικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες. Τα Cookies στέλνονται στον φυλλομετρητή από τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται στην συσκευή σας. Οι Τεχνολογίες ιχνηλάτησης έχουν ως στόχο την χρήση αυτών των δεδομένα με σκοπό την βελτίωση και περαιτέρω ανάλυση των υπηρεσιών μας Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται με απώτερο σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών συμπεριλαμβανόμενου των προτιμήων των χρηστών του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και τον αριθμό και το είδος των ιστοσελίδων που επισκέφθηκε ο χρήστης. Η χρήση αυτών των πληροφοριών γίνεται με σκοπό την βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών μέσω της εξατομίκευσης του περιεχόμενου του Ιστοτόπου βασιζόμενοι στο είδος του φυλλομετρητή καθώς και σε άλλες πληροφορίες. Ενδεικτικά παραδείγματα cookies τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν είναι τα εξής: Cookies συνεδρίας: χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας για να είναι εφικτή η χρήση των υπηρεσιών μας. Cookies προτιμήσεων: χρησιμοποιούμε cookies για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες επιλογές σας Cookies ασφάλειας: χρησιμοποιούμε cookies ασφάλειας για την διασφάλιση της ασφάλειας του Ιστοτόπου μας Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με όλους τους συνεργαζόμενους ιστότοπους της Terziadis.com καθώς τρίτοι πάροχοι χρησιμοποιούν servers και διαδικτυακές τεχνολογίες όπως είναι τα cookies, javaScript, web beacons οι οποίες εμφανίζονται στον ιστότοπο μας τα οποία στέλνεται απευθείας από τον φυλλομετρητή σας. Αυτές οι τεχνολογίες λαμβάνουν άμεσα την διεύθυνση ΙΡ όταν αυτή εμφανιζότα. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας και την προσωποποίηση του διαφημιστικού περιεχόμενου το οποίο είναι ορατό στους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Σημειώνεται ότι η Terziadis.com δεν έχει έλεγχο ή πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στα cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από διαφημιστές.

Μεταφορά δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανόμενων των προσωπικών σας δεδομένων, μπορεί να μεταφερθούν και να διατηρηθούν (αποθηκευτούν) σε υπολογιστές (διακομιστές) εκτός της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία στην οποία μπορεί να ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός Ελλάδος και επιλέγετε την χρήση των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι τα δεδομένα θα τηρηθούν σε τρίτη χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης (Γερμανία). Η συναίνεση σας στην πολίτικη απορρήτου και η υποβολή τέτοιων πληροφοριών αποτυπώνει την αποδοχή σας για την μεταφορά των δεδομένων. Η Εταιρεία μας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιώσει ότι τα τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφαλή τρόπο, ο οποίος είναι σύμφωνος με την πολίτικη απορρήτου μας και τις κείμενες νομοθεσίες καθώς επίσης όλα τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε οργανισμό ή τρίτη χώρα εκτός και αν παρέχονται οι αναγκαίες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των δεδομένων και των προσωπικών σας πληροφοριών.

Κοινοποίηση δεδομένων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων καλή τη πίστη εφόσον τέτοια ενέργεια θεωρηθεί αναγκαία. για την συμμόρφωση με νομικές επιταγές για την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας για την αποτροπή και την διερεύνηση κακής χρήσης σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της υπηρεσίας και του ευρύτερου κοινού για την προστασία απέναντι σε οποιοιδήποτε νομική ευθύνη

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για την εταιρεία μας. Παρόλα αυτά καμιά μέθοδος μετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών μέσα στο διαδίκτυο, δεν εγγυάται την ασφάλεια σε υπέρτατο βαθμό. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιούμε πολιτικές απορρήτου οι οποίες είναι σε συμφωνία με την λειτουργία της αγοράς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε όμως, να εγγυηθούμε την ασφάλεια τους σε υπέρτατο βαθμό.

Η πολίτικη Απορρήτου που περιγράφεται εδώ, έχει εφαρμογή μόνο στον ιστότοπο μας και όχι σε Ιστοσελίδες ή σε διαφημίσεις τρίτων. Ως εκ τούτου, συνιστάται να συμβουλεύεστε τις Πολιτικές Απορρήτου τρίτων μερών, διαφημίσεων ή διακομιστών για μια πιο λεπτομερή πληροφόρηση. Μέσα στην πολίτικη απορρήτου τους, μπορεί να εμπεριέχονται πρακτικές και οδηγίες για την εκδήλωση πρόθεσης απόρριψης συγκεκριμένων επιλόγων. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα με τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων παρόχων εδώ Facebook, LinkedIn, Google Plus, Google Analytics Μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση των cookies από τις επιλογές του προσωπικού σας φυλλομετρητή. Για να αποκτήσετε πιο λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά με την διαχείριση των cookies από συγκεκριμένους φυλλομετρητές μπορείτε να βρείτε στον εκάστοτε φυλλομετρητή στην σχετική ιστοσελίδα με τίτλο,«Τι είναι cookies».

Αναλυτικά στοιχεία

Η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση των χρήσεων των υπηρεσιών μας. Ενδεικτικά χρησιμοποιούμε την υπηρεσία αναλύσεων της Google ( GoogleAnalytics) μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων που παρέχεται από την Google και ανιχνεύει και αναφέρει στοιχεία κίνησης του Ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα αυτά διαμοιράζονται με άλλες υπηρεσίες της Google. Επιπλέον η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, για την προσωποποίηση των διαφημίσεων του δικού της διαφημιστικού δικτύου μέσω των συμφραζομένων. Μπορείτε να αποκλείσετε την Google από την καταγραφή τέτοιων δεδομένων εγκαθιστώντας στον φυλλομετρητή σας το αντίστοιχο πρόσθετο το οποίο εμποδίζει την javascript που χρησιμοποιεί η Google αναφορικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλείστε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου της Google Privacy Policy.

Διαδικτιακή πολίτικη απορρήτου.

Η πολίτικη απορρήτου που περιγράφεται στην παρούσα σελίδα αφορά μόνο δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την διασύνδεση σας στο διαδίκτυο και έχει εφαρμογή μόνο για τους επισκέπτες του Ιστοτόπου μας με σεβασμό στις πληροφορίες που μοιράζονται ή συλλέγονται από την terzidais.com. Με την χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, δηλώνετε απερίφραστα την συγκατάθεση σας ως προς την πολιτική απορρήτου μας και συμφωνείτε με όλους τους όρους αυτής.