Όροι & Προυποθέσεις

Εισαγωγή

Καλώς ορίσατε στον Ιστότοπο terziadis.com της Παναγιώτης Τερζιάδης και Συνεργάτες, από εδώ και στο εξής (“εμείς”, “μας” “Ιστότοπος”, “Εταιρεία”). Ο Ιστότοπος διαχειρίζεται από την Εταιρεία παρέχοντας ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που παρέχονται από εμάς. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης προτού επισημοποιήσετε τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας. Η επίσκεψή σας και χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου μας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει ο Ιστότοπος και με την χρήση του αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους. Οι παρόντες όροι χρήσης έχουν εφαρμογή σε επισκέπτες, και χρήστες του Ιστοτόπου. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοτόπου για τις πολιτικές που εφαρμόζονται αναφορικά με την συλλογή, χρήση, κοινοποίηση, αποθήκευση και μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που συνεπάγονται από την χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών του καθώς και των διαθέσιμων επιλογών χρήσης. Η χρήση των δεδομένων γίνεται με απώτερο σκοπό την παροχή και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο μας συναινείτε με την συλλογή και χρήση πληροφοριών και αποδέχεστε ρητά και απαρέγκλιτα τους όρους χρήσης όπως περιγράφονται σε αυτή την ενότητα. Οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο μας είναι στην ιστοσελίδα www.terziadis.com/oroi-kai-proipotheseis Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της συλλογής, επεξεργασίας, και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η Παναγιώτης Τερζιάδης & Συνεργάτες Ε.Ε.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας και Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο αποτελούν προϊόν Πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και/ή των δικαιοπαρόχων των εν λόγω διανοητικών προϊόντων. Στην έννοια του περιεχομένου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα κείμενα της ιστοσελίδας, οι εικόνες, ο γενικός σχεδιασμός, τα γραφικά, σύμβολα και λογότυπα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό καθώς και οτιδήποτε υλικό η άυλο είναι διαθέσιμο στον Ιστοτόπο μας. Ο Ιστότοπος μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του, με στόχο την βελτίωση του οπτικού αποτελέσματος και της λειτουργικότητας που απολαμβάνει ο τελικός χρήστης χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης προς τους χρήστες του. Καθώς το περιεχόμενο του Ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ή κακής χρήσης το σύνολο του ή αποσπασματικά για κανέναν εμπορικό ή άλλο σκοπό χωρίς την πρότερη εγράφη και ρητή συναίνεση της Εταιρείας. Ως εκμετάλλευση λογίζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, και η με οποιονδήποτε τρόπο εμπορία περιεχομένου του Ιστοτόπου καθώς και οποιουδήποτε είδους τροποποίηση. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου του Ιστοτόπου η οποία δεν έχει την έγγραφη εξουσιοδότηση και συναίνεση της Εταιρείας παραβιάζει τα δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου και των δικαιοπαρόχων και μπορεί να εγείρει νομικές αξιώσεις από αυτούς για καταβολή αποζημιώσεων.

Υπερσύνδεσμοι

Ουδένας χρήστης του Ιστοτόπου μας έχει δικαίωμα στην δημιουργία υπερσυνδέσμου με τελικό προορισμό μέρος του Ιστοτόπου μας χωρίς έγγραφη άδεια από την Εταιρεία. Έχετε δικαίωμα στην δημιουργία υπερσυνδέσμου προς την αρχική σελίδα του Ιστοτόπου μας, εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση. Οι υπερσύνδεσμοι που βρίσκονται διαθέσιμοι στον Ιστότοπο μας και οδηγούν σε διαφορετικούς ισότοπους και ιστοσελίδες, είτε είναι συνδεόμενοι είτε όχι με την εταιρεία ενδέχεται να διαθέτουν διαφορετικούς όρους χρήσης, προϋποθέσεις χρήσης και πολιτικές απορρήτου. Η πρόσβαση σας σε αυτούς τους Ιστοτόπους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δίκη σας ευθύνη και η Εταιρεία μας δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για την διάφορα των όρων χρήση και των πολιτικών απορρήτου. Επιπρόσθετα η Εταιρεία δεν διατηρεί καμιά υποχρέωση ενημέρωσης και έλεγχου ως προς την εγκυρότητα του περιεχόμενου που εμπεριέχεται σε ισότοπους τρίτων. Συνελόντι ειπείν οι υπερσύνδεσμοι που ενδέχεται να εμπεριέχονται στον Ιστότοπο μας γίνονται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών του Ιστοτόπου μας χωρίς όμως να φέρουμε καμιά περαιτέρω ευθύνη για την χρήση αυτών.

Περιορισμοί χρήσης – Αποζημιώσεις

Με την χρήση του Ιστοτόπου μας συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα είχε βλαπτικό αντίκτυπο για τον Ιστότοπο. Μέσα στις ενέργειες που μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο για τον Ιστότοπο περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: η δημόσια προβολή του περιεχόμενου του ιστοτόπου, η χρήση του Ιστοτόπου με τρόπο ο οποίος είναι επιζήμιος για την λειτουργία αυτού, χρήση του ιστοτόπου η οποία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο έχει επιπτώσεις στην προσβασιμότητα των χρηστών, χρήση του Ιστοτόπου με τρόπο αντίθετο από αυτόν που προβλέπει το νομικό μας σύστημα, ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον Ιστότοπο αλλά και σε κάθε άτομο ή εταιρική οντότητα, χρήση ή δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με άντληση, συλλογή, και εξαγωγή δεδομένων ή παρόμοιες δραστηριότητες από τις προαναφερθείσες που προκύπτουν από την χρήση του Ιστοτόπου την χρήση του Ιστοτόπου για διαφημιστικούς λόγους ή λόγους Μάρκετινγκ Επιπλέον επισημαίνεται ότι συγκεκριμένες περιοχές του Ιστοτόπου είναι απροσπέλαστες από τους χρήστες της και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε περαιτέρω περιοχές του Ιστοτόπου σε ανύποπτο χρόνο και με απόλυτη διακριτικότητα. Επιπροσθέτως, ο Ιστότοπος μπορεί να διακόψει την λειτουργία του εν συνόλω ή εν τμήμασι χωρίς καμιά πρότερη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Για την χρήση του Ιστοτόπου μας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το απαραίτητο όριο ενηλικίωσης (18 ετών) και να έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, προκειμένου να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δεν πληρείτε τα συγκεκριμένα όρια ή διαφωνείτε με τους όρους χρήσης καλείστε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μας και να μην αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν με οποιοδήποτε μέσο. Με την χρήση του Ιστοτόπου είστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσετε την Εταιρεία σε κάθε βαθμό ευθύνης, κόστους, απαιτήσεων, αξιώσεων ή ενεργειών, εξαιτίας παραβίασης των συγκεκριμένων όρων χρήσης για κάθε ζημιά ή δαπάνη προκληθεί από κακή χρήση του Ιστοτόπου και προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

Ευθύνη και εγγυήσεις

Η Παναγιώτης Τερζιάδης και Συνεργάτες Ε.Ε παρέχει τις υπηρεσίες της μέσα από τον Ιστότοπό της “ως είναι” με οποία λάθη και παραλήψεις, χωρίς την παροχή εγγυήσεων για οποιοδήποτε συσχέτιση της με το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου. Πάρα το γεγονός ότι η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ακεραιότητα του περιεχόμενου του, δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχόμενου. Επομένως η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτια για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια η βλάβη προκύπτει από την χρήση του Ιστοτόπου. Επιπλέον το περιεχόμενο αυτής του Ιστοτόπου δεν πρέπει να εκληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο ως συμβουλευτικό. Κανένας από τους νομίμους εκπρόσωπους, το διοικητικό προσωπικό, διαχειριστές ή εργαζόμενους της Εταιρείας δεν διατηρεί οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από την τρόπο χρήσης του Ιστοτόπου ακόμη και αν τέτοια ευθύνη προκύπτει έπειτα από σχετική σύμβαση. Επιπροσθέτως η Εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση του Ιστοτόπου και την προσπελασιμότητα του από τους χρήστες, την διόρθωση σφαλμάτων κώδικα και την προσβολή από κακόβουλο λογισμικό από την χρήση του. Ακόμη η χρήση του Ισοτόπου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη και οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστοτόπου «κατεβεί» ή αποκτηθεί από εσάς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ίδια ευθύνη.

Επικαιροποίηση ωρών χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των εν λόγω όρων χρήσης είτε εν συνόλω είτε εν τμήμασι, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης. Οι χρήστες του Ιστοτόπου καλούνται να επανεξετάζουν τους όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις αλλαγές και τις ενημερώσεις, που πραγματοποιούνται στους όρους χρήσης. Η τακτική χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου μας συνιστά και αποδοχή των ενδεχόμενων αλλαγών των όρων χρήσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία ή αποδοχή των όρων χρήσης παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε της υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας

Φορητότητα Εργασιών

Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αναθέσει, να μεταφέρει, και να εκμισθώσει με υπεργολαβία τόσο τα δικαιώματα της όσο και τις προκύπτουσες υποχρεώσεις της από τους όρους χρήσης χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης. Παρόλα αυτά, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να αναθέσουν, μεταφέρουν ή εκμισθώσουν ουδένα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις προκύπτουσες από τους παρόντες όρους χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το σύνολο των όρων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου αποτελούν ενιαία συμφωνία ανάμεσα στην Εταιρεία και τους χρήστες της αναφορικά με την χρήση του Ιστοτόπου και υπερτερούν έναντι πρότερων συμφωνιών και προφορικών συναινοήσεων. Όλοι οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να ανακύψει είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους της σύμβασης χρήσης, κριθεί άκυρος, καταχρηστικός ή έκνομος οι εναπομείναντες όροι παραμένουν σε ισχύ και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα ενώ ο εκπίπτων όρος, λογίζεται ως μη εφαρμόσιμος, ξεχωριστός και καταργητέως χωρίς να επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων.